Geothermische warmtepomp als ideale energiebron voor BEN-woningen

Vanaf 2021 wordt bouwen volgens de BEN-principes de standaard voor nieuwe gebouwen.
BEN staat voor bijna-energieneutraal.

BEN-woningen gebruiken weinig energie voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water.
De energie die toch nog nodig is, wordt uit groene energie gehaald.  Een geothermische warmtepomp is dan de ideale energiebron voor uw woning.
Een BEN-woning heeft een E-peil dat lager ligt dan of gelijk is aan 30.

Klimaterra is een officiële BEN-voorloper.  Wij brengen vandaag de BEN-principes in de praktijk !