Geothermische warmtepompen bezorgen u maximale EPC-labelpremie en renovatiekrediet!

De Vlaamse overheid maakt NU extra budget vrij. 

Een grondige renovatie in combinatie met een geothermische warmtepomp  verzekert u zonder problemen een gebouw met een A-label.

Door dit A-label heeft u recht op een EPC-labelpremie van € 5.000 en een renteloos renovatiekrediet van € 60.000 !

EPC-labelpremie 

  • Eénmalige EPC-labelpremie tot 5.000 euro.
  • Voor alle eigenaars van een huis of appartement.
  • Voor woningen met een slecht energielabel voor de renovatie.
  • Uw woning moet binnen de 5 jaar energiezuinig gereNUveerd zijn.
  • Verplicht om minstens EPC-label A, B of C te behalen.
Labelpremie Begunstigde Woning (starten van label E of F) Appartement (starten van label D, E of F)

Naar A

Algemene doelgroep

€ 5.000

€ 3.750

Naar A

Beschermde afnemer

€ 6.000

€ 4.500

Naar B

Algemene doelgroep

€ 3.750

€ 2.500

Naar B

Beschermde afnemer

€ 4.500

€ 3.000

Naar C

Algemene doelgroep

€ 2.500

Geen labelpremie

Naar C

Beschermde afnemer

€ 3.000

Geen labelpremie

Een geothermische warmtepomp leidt u zonder probleem naar de maximale premie.
Van label B naar A gaan levert u dus een bijkomend renovatiekrediet van € 1.250.
Deze premie kan gecumuleerd worden met de premie (geothermie) van € 4.000 van flluvius.
Beide premies betalen snel 80 % van uw bodemwarmtewisselaar (bron).

Wie kan de premie aanvragen? 

De investeerder van de woning of appartement kan de premie aanvragen.  Dus niet noodzakelijk de bewoners.

Renteloos renovatiekrediet

  • Renteloze lening om te reNUveren tot 60.000 euro.
  • Voor eigenaars van een woning of appartement sinds 2021.
  • Voor woningen met een slecht energielabel voor de renovatie.
  • Uw woning moet binnen de 5 jaar energiezuinig gereNUveerd zijn.
  • Verplicht om minstens EPC-label A, B of C te behalen.

Hoeveel kan ik lenen?

Renteloos renovatiekrediet Woning (E/F) Appartement (D/E/F)

Naar label A

€ 60.000

€ 45.000

Naar label B

€ 45.000

€ 30.000

Naar label C

€ 30.000

nvt

Van label B naar A gaan levert u dus een bijkomend renovatiekrediet van € 15.000.

Met dit bedrag kan u de meer investering  van geothermie makkelijk spreiden over 15/20 jaren.

Het verschil in energiekost (gas ten op zichte van geothermie) zorgt vanzelf voor de terugbetaling.