Warmtepompen in EPB en BEN woning

E, K en S-peil

Voor nieuwbouwwoningen en grondige renovaties zijn de normen sinds de invoering van de EPB regelgeving stelselmatig strenger geworden.

De EPB software berekent 3 kengetallen: het E-peil, het K-peil en S-peil.

Voor nieuwbouwwoningen en grondige renovaties zijn de normen sinds de invoering van de EPB-regelgeving stelselmatig strenger geworden.

Het E-peil geeft een indicatie van het energieverbruik van het gebouw op vlak van verwarming, warm tapwater, ventilatie en koeling.

Hoe lager het E-peil, hoe energie-zuiniger de woning.

Het K-peil geeft een indicatie over de globale isolatie van het gebouw

Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

Het S-peil of schilpeil drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit.  Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal.

E, K en S-peil

Hernieuwbare energie

Vanaf 2014 verplicht de EPB wetgeving om in nieuwe gebouwen en grondige renovaties een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

Er zijn 6 mogelijkheden om te voldoen aan deze eis, een warmtepomp is daar één van.

Met een geothermische warmtepomp voldoet u dus ruimschoots aan de hernieuwbare energie norm. Bovendien haalt u hiermee de meest energiezuinige én comfortabele verwarming en koeling in huis.

Klimaterra zorgt voor een gedetailleerde informatie naar de verslaggever. Dit is belangrijk omdat op deze manier de warmtepomp op de meest gunstige manier in de EPB software kan ingebracht worden.  Dit zal zich weerspiegelen in een beter E-peil.

BEN woningen

BEN

Vanaf 2021 wordt bouwen volgens de BEN principes de standaard voor nieuwe gebouwen.

BEN staat voor bijna-energieneutraal.

BEN-woningen gebruiken weinig energie voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water. 

De energie die toch nog nodig is, wordt uit groene energie gehaald. Een geothermische warmtepomp is dan de ideale energiebron voor uw woning.

Een BEN woning heeft een E-peil lager dan of gelijk aan 30.

Klimaterra is een officiële BEN-voorloper. Wij brengen vandaag dus al de BEN-principes in de praktijk!