Een geothermische warmtepomp: wat en waarom?

In grote lijnen bestaan er 2 types warmtepompen:

- warmtepompen die de bodem als bron gebruiken:
  geothermische warmtepompen of bodem/water warmtepompen

- warmtepompen die de lucht als bron gebruiken: luchtwarmtepompen

Beide types warmtepompen brengen de warmte van een lager naar een hoger niveau.
Het rendement van een geothermische warmtepomp ligt uiteraard veel hoger dan dit van een luchtwarmtepomp.