Rendement van een warmptepomp

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Coefficient Of Performance of prestatiecoëfficiënt).

Het afgegeven vermogen is de warmte die de warmtepomp heeft geproduceerd en aan de vloerverwarming, radiatoren of boiler heeft afgegeven.

Het opgenomen vermogen is de elektriciteit die de warmtepomp heeft verbruikt.

De COP-waarde is voor elke warmtepomp verschillend.
In realiteit zal deze verhouding nooit constant blijven omdat het rendement ook afhankelijk is van : 

  • de temperatuur van de bron
  • de temperatuur naar het afgiftesysteem (CV of boiler)

Om die reden wordt de COP gemeten volgens vastgelegde Europese voorschriften, opgenomen in de norm EN 14511. Volgens die norm moet de COP voor grond- en waterwarmtepompen worden bepaald bij een brontemperatuur van 0°C en een afgiftetemperatuur van 35°C.

Gegarandeerd rendement bij geothermische warmtepompen

Bij geothermische warmtepompen met een verticale bron is de brontemperatuur nagenoeg constant. De temperatuur van de bodem bedraagt op 50m diepte steeds ongeveer 10°C. Hierdoor is een constant rendement gegarandeerd.
Bij een horizontaal captatienet ligt de brontemperatuur in de winter lager dan in de zomer.
Bij luchtwater warmtepompen wordt de COP gemeten bij een brontemperatuur van 2°C en een afgiftetemperatuur van 35°C. Aangezien de brontemperatuur hier de buitenlucht is, kan deze uiteraard niet constant zijn. Tijdens de wintermaanden kan deze -10°C zijn, terwijl ze in de zomer kan oplopen tot boven 30°C. 

SCOP of SPF

Door de temperatuurschommelingen aan de bron én aan het afgiftesysteem zegt de COP eigenlijk weinig over het werkelijk rendement van het warmtepompsysteem.
Daarom werd de SCOP (Seasonal COP)  of SPF (Seizoens Prestatie Factor) in het leven geroepen.
Deze factor beschrijft de prestatie van het warmtepompsysteem gedurende een volledig jaar en houdt rekening met de werkelijke temperaturen van bron en afgifte.

Verschillende kenniscentra (Thomas More - Lessius, KUL, Fraunhofer Institute,...) hebben onderzoek uitgevoerd naar de SPF op bestaande installaties. 
De resultaten zijn gelijklopend :

  • De SPF van een geothermische warmtepomp ligt ongeveer 33 % hoger dan bij een luchtwarmtepomp.
  • Het energie-aandeel dat de luchtwarmtepompen gebruikt voor de ontdooicycli wordt niet in kaart gebracht. 
  • Bij een goed gemonteerde en afgestelde warmtepompinstallatie kan de SPF 1 à 2 waarden hoger liggen.

We kunnen hieruit besluiten dat het rendement van geothermische warmtepompen gegarandeerd hoger ligt dan bij andere systemen.