Werking en onderdelen

De boringen

Een geothermische warmtepompinstallatie haalt ¾ van haar energie uit de bron die zich in de bodem bevindt. De boringen vormen het hart van de hele installatie.

Het is dan ook essentieel dat deze boringen correct worden gedimensioneerd.

boring voor geothermische warmtepomp, bodemwarmtewisselaar

Het aantal boringen en de diepte is afhankelijk van 3 factoren:

  • het warmteverlies van het gebouw
  • de ondergrond
  • de warmtepomp

Voor ruimteverwarming en sanitair warm water van een standaardwoning volstaan doorgaans 2 boringen met een diepte van 80 à 120m.
De afstand tussen de boringen bedraagt minimaal 6 à 7 meter.

De boorwerkzaamheden kunnen op 1 à 2 werkdagen worden uitgevoerd.

De bron bestaat uit een ondergrondse verticale PE-leiding waar een water/glycol-mengsel in circuleren. Dit is een gesloten systeem.
Het mengsel neemt de temperatuur van de bodem op en geeft deze warmte door aan de warmtepomp.

warmtepomp werking

De warmtepomp

De verdamperwarmtepomp met geïntegreerde boiler en passieve koeling
In de warmtepomp bevindt zich een vloeibaar koudemiddel. Via een warmtewisselaar wordt de bodemwarmte doorgegeven aan deze vloeistof . Op heel lage temperatuur verdampt het koudemiddel.

De compressor
De compressor drukt het gasvormig koudemiddel samen. Hierdoor stijgt de druk en bijgevolg ook de temperatuur van het koudemiddel.

De condensor
Een tweede warmtewisselaar geeft de warmte van het samengedrukte gas door aan het water van het afgiftesysteem (centrale verwarming en boiler). Het water van de centrale verwarming en de boiler bereikt hierdoor de gewenste temperatuur. Als gevolg hiervan gaat het gasvormig koudemiddel terug afkoelen en tot vloeistof condenseren.

Het expansieventiel
Het expansieventiel zorgt ervoor dat de hoge drukzone gescheiden blijft van de lage drukzone.

De warmtepomp met boiler neemt niet meer plaats in beslag dan een klassieke gas- of stookolieketel.In veel gevallen volstaat slechts 1 toestel voor verwarming, koeling, sanitair warm water en zelfs zwembadverwarming.
De plaatsing van de warmtepomp gebeurt nadat de vloer in de technische ruimte (wasplaats, garage, berging,….) is afgewerkt.
Het toestel wordt in bedrijf gesteld wanneer water en elektriciteit voorradig zijn.

Het afgiftesysteem

Om het rendement van de warmtepomp optimaal te benutten is het belangrijk om een afgiftesysteem te kiezen dat op lage of zeer lage temperatuur werkt. 
Vloerverwarming of wandverwarming zijn hiervan ideale voorbeelden.

vloerverwarming

Vloerverwarming draagt bij tot een optimaal wooncomfort en zorgt voor een behaaglijke ruimteverwarming.  Het systeem kan worden toegepast bij elk soort vloerbedekking (tegels, parket, laminaat, gietvloer, polybeton, …).

Uiteraard kunnen uw slaapkamers ook worden verwarmd met radiatoren of convectoren, maar helaas gaat dit dan wel ten koste van het totaal rendement.