Digitale meters, zonnepanelen en warmtepompen: hoe kunnen ze samenwerken?

Drie belangrijke begrippen: 

  • Digitale meters
  • Capaciteitstarief
  • Dynamisch contract

De digitale meter

Digitale meterDe digitale meter kan de afname en injectie van elektriciteit om het kwartier meten. 

Hij beschikt over 2 gebruikerspoorten waar toestellen aan gekoppeld kunnen worden.

De P1-poort houdt data bij over eigen energieverbruik.  Deze gegevens kunnen lokaal bekeken worden (op laptop, smartphone,…).

Via een domotica systeem kan de S1-poort elektrische “slimme” apparaten aansturen (bijvoorbeeld warmtepomp, wasmachine, laadpunten,…). Dit wil zeggen dat deze apparaten slechts zullen werken op momenten dat de elektriciteitsprijs laag is of de zonnepanelen elektriciteit produceren.

De meters zorgen voor een beter beheer van uw energiefactuur en actievere deelname aan de energiemarkt.

Wat kan u doen om uw energiefactuur laag te houden?

1.    Hoge stroompieken vermijden (meer info in volgende paragraaf)
2.    Zelfverbruik: verbruik direct als de zonnepanelen elektriciteit produceren
3.    Dynamische energieprijzen: verbruik in dalmomenten wanneer prijzen laag zijn
4.    Verkoop eigen productie: zorg voor een goed contract bij injectie van eigen productie 
2    Capaciteitstarief

Door de invoering van het capaciteitstarief wil de energieregulator (VREG) de belasting van het elektriciteitsnet binnen de perken houden.

Je elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende kosten. Het grootste deel van die kosten blijft gewoon afhankelijk van je verbruik.

Vanaf medio 2022 zal het deel ‘netkosten’ (de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit) worden aangepast. Vanaf dan zal dit deel van de kosten worden berekend op basis van uw piekverbruik. Dat wil zeggen: hoe minder je het netwerk belast, hoe minder je betaalt.

Je verbruik spreiden om pieken af te vlakken wordt dus de boodschap!

Je doet er dus vanaf 2022 goed aan om niet te veel apparaten op hetzelfde moment te gebruiken.

Een geothermische warmtepomp in combinatie met vloerverwarming is hiervoor zéér geschikt. De warmtepomp kan immers perfect enkele uren uitgeschakeld worden zonder afbreuk aan comfort.

Dynamisch contract

De digitale meter maakt het mogelijk om te kiezen voor een dynamisch elektriciteitscontract.

In een dynamisch contract wordt de energiekost per uur bepaald op basis van de prijzen op de energiebeurzen. Uw elektriciteitsafname wordt dan per uur aangerekend aan de op dat moment geldende prijs.

Omdat deze uurprijzen een dag op voorhand gekend zijn, kan u op basis van deze prijsinformatie uw verbruik hierop afstemmen. U kan het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen zoveel mogelijk laten samenvallen met de uren waar lagere prijzen voor gelden.

Hier zijn warmtepomp en elektrische voertuigen zéér geschikt.

De nieuwe generatie geothermische warmtepompen van Nibe kunnen via een domotica systeem met de teller communiceren en schakelen zichzelf in of uit naar gelang de energieprijzen.

Zo zal de energiekost op uw factuur verlagen zonder dat u hiervoor iets moet doen! 

Dynamisch contract

De samenwerking: digitale meter, zonnepanelen en warmtepompen

Digitale meter - warmtepompDe warmtepompen van Nibe zijn reeds voorbereid op deze energietransitie!

De nieuwste generatie bezit de software om op een slimme manier te communiceren met digitale meters en zonnepanelen.

Door de aansluiting, ook via het domotica systeem, op de S1-poort zal de werking van de compressor automatisch ‘on hold’ kunnen geplaatst op momenten dat u reeds veel stroom verbruikt door andere apparaten.
Stroompieken worden hierdoor vermeden!

Een signaal van de zonnepanelen kan de warmtepomp activeren om eigen stroomproductie te verbruiken. We verwarmen de woning en het sanitair water eventueel enkele graden hoger.  Hierdoor ontstaat een buffer zodat stroompieken en verbruik in piekmomenten worden gemeden.

De warmtepomp kan via de digitale meter elektriciteitsprijzen live inlezen. Bij te hoge prijzen stopt de warmtepomp en wacht tot lagere tarieven verschijnen.  Een dynamisch energiecontract wordt hierdoor interessant. 

Een slimme geothermische warmtepomp houdt nu en vooral in de toekomst uw energiefactuur laag.

Geothermie in combinatie met zonnepanelen en digitale meters is een perfect trio.

Meer weten? Contacteer ons!