Vereisten voor een BEN-woning

Op de website https://www.energiesparen.be/BEN/eisen kan je de vereisten voor een BEN-woning nalezen. Wat de overheid in de nabije toekomst plannen kan je vinden onder de rubriek https://www.energiesparen.be/BEN/beleid

De energie-eisen voor nieuwbouw zijn vastgelegd in de EPB-regelgeving, deze omvatten :

  • E-peil
  • S-peil
  • K-peil
  • U- en R-waarden
  • Netto-energiebehoefte voor verwarming
  • Aandeel hernieuwbare energie
  • Installatie-eisen
  • Ventilatie-eisen
  • Oververhitting

Om de nieuwste informatie in verband met de EPB-eisen te kennen verwijzen wij u naar :  https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/EPB-eisen

Sinds januari 2019 heeft de passieve koeling via de geothermie een positief effect op uw E-peil.  Hierdoor kan het E-peil met ongeveer 7 punten zakken.

 https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/koelsystemen-EPW

Recente meetresultaten vind je in rubriek Nieuws.