Warmtepompen zorgen voor uitstekende EPB

Voor nieuwbouwwoningen en grondige renovaties zijn de normen sinds de invoering van de EPB-regelgeving stelselmatig strenger geworden.

De EPB-software berekent 2 kengetallen : het E-peil en het K-peil.

Het E-peil geeft een indicatie van het energieverbruik van het gebouw op vlak van verwarming, warm tapwater, ventilatie en koeling.
Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Het K-peil geeft een indicatie over de globale isolatie van het gebouw.
Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

Maximaal E peil

Wie vandaag bouw- of verbouwplannen heeft voor een woning moet minimaal een E -peil 40 behalen.

Maar binnen slechts enkele jaren moeten alle nieuwbouw woningen voldoen aan de E-peil 30 eis !

Hernieuwbare energie

De EPB-wetgeving legt momenteel de verplichting op om in nieuwe gebouwen en bij grondige renovaties een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

Er zijn 6 mogelijkheden om te voldoen aan deze eis, een warmtepomp is daar één van.
Bovendien haalt u hiermee de meest energiezuinige én comfortabele verwarming en koeling in huis.
Met een geothermische warmtepomp voldoet u ruimschoots aan de hernieuwbare energienorm. 

Klimaterra bezorgt de verslaggever trouwens ook alle gedetailleerde informatie om de warmtepomp te kunnen inbrengen in de EPB-software.

Dit is belangrijk omdat het correct inbrengen van deze gegevens zich zal weerspiegelen in een beter E-peil.