Verwarming, koeling én warm water voor elk type gebouw

Geothermische warmtepompen kunnen in zowel kleine als zeer grote projecten worden ingezet.
Voor elk project helpt Klimaterra bij het bepalen van de geschikte warmtepomp.

Woningbouw

 beperkte opstellingsplaats

Een hedendaagse woning heeft doorgaans een vermogen nodig tussen 6 en 10 kW.  Dan volstaat slechts één toestel voor verwarming, koeling, sanitair warm water en, indien gewenst, zelfs voor de zwembadverwarming. De installatie blijft hierdoor zeer beperkt in vloeroppervlakte : 60 x 100cm.

Bij gebruik van een geothermische warmtepompinstallatie voor de verwarming van leefruimtes en boiler zijn 2 boringen meestal voldoende. 

Een beperkte tuinoppervlakte vormt dus zeker geen probleem.  Bronboringen kunnen zelfs onder de vloerplaat worden uitgevoerd. Ook bij kleinere percelen of gesloten bebouwing is een dergelijke installatie dus mogelijk.

vloerverwarmingOm een warmtepomp optimaal te laten functioneren is het zeer belangrijk om een afgiftesysteem te kiezen dat op lage of zeer lage temperatuur werkt.  Voor nieuwbouw is vloerverwarming een evidente keuze.  Voor verbouwingen zoekt Klimaterra samen met u en uw architect naar de beste oplossing.

 

 

Appartementsbouw

studentenkamers in BruggeIn de appartementsbouw kan men kiezen tussen een centraal of decentraal verwarmingssysteem. De keuze is afhankelijk van verschillende factoren en wordt bepaald door de bouwheer, in samenspraak met Klimaterra.

Ook bij een centrale warmtepomp kan elke entiteit (appartement) - mits eenvoudige naregeling - zijn eigen comforttemperatuur kiezen.  Bovendien zorgen slimme energiemeters voor de jaarlijkse afrekening van de verbruikskosten.

Niet-residentiële gebouwen

Grote niet-residentiële gebouwen (kantoren, musea, feestzalen,...) komen uiteraard ook in aanmerking voor verwarming/koeling met een geothermisch warmtepompsysteem.
In onze buurlanden wordt dit systeem reeds langer gewaardeerd.winkelruimte

Ook voor deze projecten zijn besparingen van 40 tot 50 % op de jaarlijkse energiekost perfect haalbaar.  Meer  zelfs, hoe groter het benodigde vermogen, hoe hoger de besparing in euro’s.

Vloerverwarming, wandverwarming of betonkernactivering  zijn ideale systemen in combinatie met een warmtepomp.  Wanneer men kantoren en industriële gebouwen verwarmt en koelt met dergelijke lage temperatuur-afgiftesystemen, creëert men bovendien een zeer comfortabel binnenklimaat.

De benodigde oppervlakte voor de boringen is ook voor grote gebouwen zeer beperkt.
Indien nodig kunnen de bodemwarmtewisselaars ook  onder het gebouw worden uitgevoerd.

Zwembadverwarming

U kan uw geothermische warmtepomp ook perfect gebruiken voor het opwarmen van uw zwembadwater.

Doorgaans volstaat het vermogen van de warmtepomp om, naast de ruimteverwarming en het sanitair warm water, tijdens de zomerperiode ook het zwembadwater op temperatuur te houden.
Vermits de bronnen ook in de zomer energie gaan leveren, zullen de boringen ruimer gedimensioneerd moeten worden.

Het extra aantal draaiuren die de warmtepomp nodig heeft om het zwembadwater op temperatuur te houden zal uiteraard resulteren in bijkomend elektriciteitsverbruik.